Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Σύστημα κρίσεων - προαγωγών των Αξιωματικών Π.ΣΤο ισχύον σύστημα περί κρίσεων-προαγωγών και αποστρατειών των αξιωματικών Π.Σ (π.δ. 305/1992,όπως ισχύει σήμερα) διακρίνεται για την έλλειψη αξιοκρατίας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας, ανέκαθεν ευνοούσε και ευνοεί την προαγωγή των "αρεστών" και όχι των "αρίστων", ενώ αντίθετα οδηγεί στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία-το βιώσα προσωπικά- ικανότατους αξιωματικούς, που δεν είναι "αρεστοί" και "φίλα προσκείμενοι" στην εκάστοτε ηγεσία, δεν είναι πειθήνια όργανά της, δεν χειραγωγούνται και δεν συμπλέουν ούτε  στρατολογούνται στην εξυπηρέτηση και προώθηση των όποιων άνομων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων τους επιβάλλονται "  με άνωθεν εντολή ".
 Όμως πέραν των ανωτέρω χαρακτηριστικών του, τα οποία λειτουργούν σε βάρος του υπηρεσιακού συμφέροντος και κατ΄επέκταση δεν προάγουν  και δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, επιπροσθέτως  ζημιώνουν υπέρμετρα και τα κρατικά ταμεία.  • Επιβάλλεται λοιπόν η εκ βάθρων αντικατάστασή του και η προώθηση ενός νέου κανονισμού, που θα στηρίζεται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας,  διαφάνειας, αντικειμενικότητας, και της δημοκρατικής αρχής της σταδιοδρομίας ενός εκάστου των αξιωματικών κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, το οποίο θα λαμβάνει κυριαρχικά και προεχόντως υπόψη του το γεγονός, ότι ρυθμίζει θέματα πολιτικών και όχι στρατιωτικών υπαλλήλων. Αυτό επιτάσσεται τόσο από το υπηρεσιακό και δημόσιο συμφέρον, όσο και από την νομολογία των αρμοδίων δικαστηρίων- ΣτΕ και Διοικητικό Εφετείο-, τα οποία έχουν κρίνει, με πάγια νομολογία τους, πολλές και σημαντικές διατάξεις του ισχύοντος συστήματος κρίσεων και προαγωγών, αντίθετες με το Σύνταγμα, γιατί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία(άρθρο 3 Ν.3511/2006) αλλά και την ίδια ως άνω νομολογία, το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι (πολιτικοί) υπάλληλοι και το Πυροσβεστικό Σώμα διοικητική υπηρεσία του κράτους.Παρά ταύτα τις εκάστοτε μέχρι σήμερα ηγεσίες εξυπηρετούσε-και εξυπηρετεί- η διατήρηση σε ισχύ των αντιασυνταγματικών αυτών διατάξεων για να εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Με λίγα λόγια η Διοίκηση και πιο συγκεκριμένα η ηγεσία Π.Σ αγνοούσε-και αγνοεί-τις αποφάσεις του ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων και εφαρμόζει αυτές κατά το δοκούν και ανάλογα την υπόθεση. Περαιτέρω και επιπρόσθετα, η συμμόρφωση με την προαναφερόμενη νομολογία, την χρονική αυτή περίοδο, συνάδει και βρίσκεται σε ευθεία γραμμή και ταύτιση, με το υπό διαμόρφωση και αναμενόμενο να προωθηθεί από την κυβέρνηση ασφαλιστικό σύστημα.


  • Το προτεινόμενο, κατά τα ανωτέρω, σύστημα κρίσεων και προαγωγών, επίσης θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του τυπικού νόμου. Και τούτο γιατί, ως τυπικός νόμος, δεν θα είναι και τόσο εύκολη και συχνή η, ανάλογα με τις περιστάσεις και τα κελεύσματα της εκάστοτε φυσικής ακόμη και πολιτικής ηγεσίας, τροποποίησή του με την προώθηση σχετικής τροπολογίας. Θα βρίσκει εμπόδια και αντιδράσεις στην Βουλή από την εκάστοτε αντιπολίτευση.-