Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

"ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ": Εμπρηστικός και όχι εκρηκτικός μηχανισμός

Η θέση της νομολογίας των ποινικών μας δικαστηρίων, για τον χαρακτηρισμό της "βόμβας μολότωφ", ως εκρηκτικής βόμβας ή μηχανισμού είναι πάγια.(Α.Π 851/2008, Α.Π646/2002,Π.Χρ. ΝΑ,σ.32, Εφ.Αθην.(Συμβ.)1354/2007).Όμως είναι απόλυτα αυθαίρετη και εσφαλμένη γιατί,όπως αποδεικνύω και στα άρθρα μου:  α)  "ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ: Η νομολογιακή προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό της contra στην επιστημονική θεώρηση" και β) " Η ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ, εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός; (Αρχ. Νομλ.(ΜΓ) σ.574 επ.), δεν θεμελιώνεται επιστημονικά, ούτε συνάδει με την επιστημονική προσέγγιση του θέματος.
 Απλά επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα και χωρίς ειδική και επιστημονικά εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που να πείθει τους ειδικούς με τις εκρήξεις επιστήμονες. Η "ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ" λοιπόν είναι in abstracto καθαρά πρόχειρος αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός-βόμβα και μόνον σπάνια και κατ΄εξαίρεση, κάτω από ειδικές συνθήκες, που πρέπει να αποδεικνύονται από ειδικούς επιστήμονες-πραγματογνώμονες-στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι προκλήθηκε έκρηξη, και μόνον στις περιπτώσεις αυτές, έχουμε, in concreto, εκρηκτικό μηχανισμό. Ο χαρακτηρισμός βέβαια έχει μεγάλη σημασία γιατί από αυτόν εξαρτάται και η πονή που θα επιβληθεί στον κατηγορούμενο για το συγκεκριμένο έγκλημα.-