Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Εμπρησμοί " κοινωνικής σύγκρουσης "

Όπως αναφέρεται και στην Μελέτη-Έρευνά μου " Η εγκληματολογική προσέγγιση των εμπρησμών (1986-1998) " (σελ. 8 και 12), οι εμπρησμοί, με βάση το κίνητρο που ωθεί τους ανθρώπους να προκαλέσουν πυρκαγιές, το οποίο αποτελεί και το ψυχολογικό κριτήριο τυποποίησής τους, διακρίνονται σε:

  • Ιδιοτελή ή κερδοσκοπικό

  • Κακόβουλο

  • Απόκρυψης ή συγκάλυψης εγκλήματος

  • Κοινωνικής σύγκρουσης - βανδαλισμού και

  • Εμπρησμό, ως "οργανωμένο έγκλημα "
Ο εμπρησμός, ως γνωστόν, αποτελεί εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς του υπαίτιου για αυτόν και ως εκ τούτου είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Σε περιόδους κοινωνικής κρίσης, όπως για παράδειγμα, εξαιτίας κρίσης του πολιτικού συστήματος, κρίσης αξιών και θεσμών, χαλάρωσης των ηθών, οικονομικής κρίσης κ.α., υπάρχει το κατάλληλο κλίμα και οι συνθήκες για να βρουν πεδίο δράσης και να εκδηλώσουν την πλέον έντονη αντικοινωνική τους συμπεριφορά, προκαλώντας πυρκαγιές - εμπρησμούς " κοινωνικής σύγκρουσης " άλλως " βανδαλισμούς " - άτομα ή ομάδες ατόμων, όπως για παράδειγμα, άτομα που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Τους εμπρησμούς αυτής της κατηγορίας τους εκκολάπτει και τους συντηρεί ένα κλίμα κοινωνικής ανομίας. Η ανομία είναι σε κάθε περίπτωση μια κατάσταση χαλάρωσης των ηθών και οφείλεται σε γενικότερους κοινωνικούς λόγους, που συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία των κοινωνικών μεταβολών. Η ανομία επηρεάζει γενικά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης και αντίστοιχα βέβαια τον ψυχισμό των ανθρώπων. Επειδή και η κοινωνία μας διέρχεται κρίση, εκτιμώ - μακάρι να διαψευσθώ -ότι υπάρχει και στη χώρα μας το κατάλληλο κλίμα και οι συνθήκες, που ευνοούν στην αύξηση των εμπρησμών "κοινωνικής σύγκρουσης".

Οι εμπρησμοί " κοινωνικής σύγκρουσης " προκαλούνται, ως μέσο ή τρόπο εκδήλωσης διαμαρτυρίας και έκφρασης της αντίθεσης του δράστη προς το πολιτικό-κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ως μέσο προσωπικής ανταρσίας, άρνησης και ρήξης με το ίδιο ως άνω σύστημα, ως τρόπο έκφρασης της πολιτικής και κοινωνικής πίεσης, που ο ίδιος πιστεύει, ότι βιώνει, ως μέσο του πολιτικού, θρησκευτικού, αθλητικού κ.α. ειδών φανατισμού του, ως πράξη βανδαλισμού και τέλος, ως τρόπο εκδήλωσης πολιτικής πράξης.Προκαλούνται κυρίως με πρόχειρους αυτοσχέδιους ή άλλους εμπρηστικούς μηχανισμούς, όπως "βόμβες ΜΟΛΌΤΟΦ", "γκαζάκια-εύφλεκτο υγρό" και άλλες συσκευές και για το λόγο αυτόν είναι περισσότερο επικίνδυνοι, από άλλες κατηγορίες εμπρησμών, για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, περιουσιών και υποδομών, που απειλούνται από τις προκαλούμενες πυρκαγιές. Οι ζημιές που προξενούν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι επιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και την εθνική οικονομία.  Στην κατηγορία των εμπρησμών " κοινωνικής σύγκρουσης " - " βανδαλισμού " εντάσσονται για παράδειγμα οι εμπρησμοί, που προκλήθηκαν την 5 Μαΐου 2010 στο κατάστημα της MARFIN BANK, με τα τρία (3) αθώα θύματα, και στο  πρώην κτίριο του ΣΔΟΕ, οι εμπρησμοί που προκαλούνται στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη στη χώρα μας αρχηγού (ανεπιθύμητου) ξένης χώρας  καθώς και όσοι προκαλούνται μετά ή επ΄ευκαιρία  ενός ποδοσφαιρικό ή άλλου αθλητικού αγώνα κ.α.

Οι εμπρησμοί της εν λόγω κατηγορίας, στις σύγχρονες κοινωνίες, αποτελούν για ορισμένα άτομα ή ομάδες ατόμων τον προθάλαμο για το πέρασμά τους σε άλλες μορφές  και πιο επικίνδυνης εγκληματικής δράσης, όπως  οι τρομοκρατικές οργανώσεις.