Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Έρευνα

S.O.S : Αύξηση της παραβατικότητας (εγκληματικότητας) των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ

 Από τα στοιχεία της πρόσφατης ΜΕΛΕΤΗΣ μου "Το προφίλ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΜΠΡΗΣΤΗ",  προκύπτει αύξηση σε ποσοστό (1%) της παραβατικότητας των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ (αστικών και δάσους) της τελευταίας 10ετίας σε σχέση με το διάστημα (1986-1998).
Το στοιχείο αυτό είναι άκρως ανησυχητικό και πρέπει να προβληματίσει έντονα και ιδιαίτερα τους αρμόδιους θεσμούς (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ) και συλλογικά,  να ενσκήψουν, οργανωθούν και αντιμετωπίσουν το εν λόγω κοινωνικό πρόβλημα, αν θέλουμε, ως σύγχρονη και με αξίες και αρχές Πολιτεία, να αποτρέψουμε την δημιουργία   των αυριανών "εν δυνάμει" ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Άρθρο

Ο εμπρησμός, ως "Οργανωμένο Έγκλημα"
------------------------------------------------------
   Το "οργανωμένο έγκλημα" αποτελεί μαζί με την "τρομοκρατία" βαριές μορφές εγκληματικότητας, που αποτελούν απειλή για την ειρήνη, την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συμβίωση, συνοχή και πρόοδο και κλονίζουν την κοινωνική ασφάλεια και το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού και κλονισμό της εμπιστοσύνης του προς την ικανότητα του κράτους να του εξασφαλίσει έννομη προστασία.
   Η άκρως σοβαρή μορφή βαριάς εγκληματικότητας, που αποτελεί το "οργανωμένο έγκλημα" (δοκιμότερος είναι ο όρος "οργανωμένη εγκληματικότητα"), είναι μία σύγχρονη πραγματικότητα και αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στη χώρα μας μία ευρύτερη μετεξέλιξη της εγκληματικότητας προς την κατεύθυνση του "οργανωμένου εγκλήματος", το οποίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, τόσο από πλευράς έκτασης, όσο και σοβαρότητας. Κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης κ. Ηassemer, αποτελεί " μία ποιοτικά νέα μορφή εμφάνισης της εγκληματικότητας και όχι μία ποσοτική αύξηση της μέχρι σήμερα εγκληματικής πρακτικής".
ΟΡΙΣΜΟΣ:
Ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημείο τριβής σε όλα τα διεθνή fora. Έτσι λοιπόν, οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής Αστυνομίας (INTERPOL), είναι κάθε επιχείρηση ή ομάδα ατόμων, που εμπλέκονται σε διαρκώς παράνομη δραστηριότητα, η οποία έχει, ως πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση κερδών, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα.