Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Έρευνα

S.O.S : Αύξηση της παραβατικότητας (εγκληματικότητας) των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ

 Από τα στοιχεία της πρόσφατης ΜΕΛΕΤΗΣ μου "Το προφίλ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΜΠΡΗΣΤΗ",  προκύπτει αύξηση σε ποσοστό (1%) της παραβατικότητας των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ (αστικών και δάσους) της τελευταίας 10ετίας σε σχέση με το διάστημα (1986-1998).
Το στοιχείο αυτό είναι άκρως ανησυχητικό και πρέπει να προβληματίσει έντονα και ιδιαίτερα τους αρμόδιους θεσμούς (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ) και συλλογικά,  να ενσκήψουν, οργανωθούν και αντιμετωπίσουν το εν λόγω κοινωνικό πρόβλημα, αν θέλουμε, ως σύγχρονη και με αξίες και αρχές Πολιτεία, να αποτρέψουμε την δημιουργία   των αυριανών "εν δυνάμει" ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ.

Η Πολιτεία έχει θεσμικό, ηθικό, και νομικό χρέος να δημιουργήσει, στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής της, προγράμματα παρέμβασης στο περιβάλλον του ανήλικου κι ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ.
Άλλα γενικά στοιχεία που επίσης προκύπτουν από την ίδια ως άνω ΜΕΛΕΤΗ είναι : 1) Ο εμπρησμός (αστικός) είναι στην πλειονότητα, έργο ανήλικων αγοριών, ποσοστό(98,3%). Το ποσοστό των ανήλικων καταδικασθέντων είναι (21,2%).
2) Ο εμπρησμός δάσους, με ποσοστό ανήλικων καταδικασθέντων (5,5%), είναι έργο αγοριών, σε ποσοστό (84,8%), αλλά και κοριτσιών, ποσοστό (15,2%).