Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Έρευνα

"Σάμος": Πρώτη, μεταξύ των εννιά (9)μεγαλύτερων νησιών, στις καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις.
Ο νομός Σάμου, με συνολικό αριθμό (646) αγροτοδασικές εκτάσεις και συνολική καμένη έκταση (161.895,7) στρέμματα, κατέχει την (1) θέση μεταξύ των εννιά (9) μεγαλύτερων νομών -νησιών της χώρας στις καμένες εκτάσεις το διάστημα (2000-2010). Επίσης, μέχρι τώρα, το έτος 2010, είναι η  (2) χειρότερη χρονιά - με πρώτο το 2000 - με τις περισσότερες συνολικά καμένες εκτάσεις.

ΕΡΕΥΝΑ: "Σάμος" : Αγροτοδασικές Πυρκαγιές

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΜΕΛΕΤΗ "Εγκλήματα εμπρησμού - Απώλειες (1997-2009)"

Έρευνα

"Αύγουστος" : Ο μήνας των δασικών πυρκαγιών.

Ο μήνας Αύγουστος, είναι ο μήνας του έτους, από το 2001 μέχρι και το 2009, με τις περισσότερες δασικές πυρκαγιές και ακολουθεί ο Ιούλιος. Ο μέσος αριθμός των εκδηλούμενων δασικών πυρκαγιών τον μήνα Αύγουστο, είναι (309,4) πυρκαγιές.  Επίσης οι ώρες, που εκδηλώνονται οι περισσότερες δασικές  πυρκαγιές μέσα στο 24ωρο κατά την αντιπυρική περίοδο, είναι από 14:00 - 15:00,  και ακολούθως από 15:00 - 16:00. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τη σχετική πρόσφατη  ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ μου "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ", η οποία έχει αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιό μου. Αναλυτικότερα, ο  μέσος αριθμός των δασικών πυρκαγιών, από το 2001 μέχρι και το 2009, για τον μήνα Αύγουστο είναι:

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Έρευνα


"Δασικές πυρκαγιές" : Απομυθοποίηση των δόλιων εμπρησμών
---------------------------------------------------------
Δεν προκαλούνται όλες οι δασικές πυρκαγιές με πρόθεση, για κάποιο ιδιοτελή σκοπό, π.χ καταπάτηση δασικής έκτασης, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, όταν εκδηλώνεται  κάποια δασική πυρκαγιά.Υπάρχουν και άλλα αίτια. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η πρόσφατη  ΜΕΛΕΤΗ μου "Το προφίλ του εμπρηστή δάσους (2000-2009)", που έχει αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιό μου. 'Ετσι, σύμφωνα με αυτήν:

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Έρευνα

Η ευθύνη του" ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ" στις δασικές πυρκαγιές
 Στα Μ.Μ.Ε αναφέρφηκε, ότι η δασική πυρκαγιά το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010, στην Βορειοανατολική Αττική, περιοχή Μικροχώρι Καπανδριτίου και Βαρνάβα,  προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων της Δ.Ε.Η. Αναξέρτητα ποιό τελικά θα είναι το τελικό πόρισμα των αρμοδίων αρχών, που διερευνά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά,ο ηλεκτρισμός, ως αιτία των δασικών πυρκαγιών (εμπρησμό δάσους από αμέλεια) ευθύνεται για το εξής ποσοστό επί του αριθμού των εξ αμελείας πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις:

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Η "ταυτότητα" του εμπρησμού.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, που συγκροτούν την "ταυτότητα" (προφίλ)  των εγκλημάτων εμπρησμού, και τα καθιστούν ιδιαιτέρως "προσφιλή" και "ελκυστικά", σε αυτούς που επιλέγουν να εκδηλώσουν εγκληματική συμπεριφορά, όπως αναλυτικά αναδεικνύονται μέσα από την υπό ολοκλήρωση Μελέτη μου, που σύντομα, θα δημοσιευθεί, είναι τα ακόλουθα: