Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Έρευνα


"Δασικές πυρκαγιές" : Απομυθοποίηση των δόλιων εμπρησμών
---------------------------------------------------------
Δεν προκαλούνται όλες οι δασικές πυρκαγιές με πρόθεση, για κάποιο ιδιοτελή σκοπό, π.χ καταπάτηση δασικής έκτασης, όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, όταν εκδηλώνεται  κάποια δασική πυρκαγιά.Υπάρχουν και άλλα αίτια. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η πρόσφατη  ΜΕΛΕΤΗ μου "Το προφίλ του εμπρηστή δάσους (2000-2009)", που έχει αναρτηθεί στο παρόν ιστολόγιό μου. 'Ετσι, σύμφωνα με αυτήν:


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Από τις δέκα (10) δασικές πυρκαγιές, που εκδηλώνονται, περίπου:  α) Στις τέσσερις (4), δεν εξακριβώνεται η αιτία τους,  β) Οι τρεις (3), οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια,  γ) Οι δύο (2), προκαλούνται με πρόθεση και δ) Η μία (1), οφείλεται σε φυσικά (κεραυνούς) και τυχαία αίτια.
Συνεπώς, η  μία (1)  από τις πέντε (5) δασικές πυρκαγιές προκαλείται με πρόθεση.