Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Έρευνα

  "Αγροτοδασικές πυρκαγιές":
Οι πιο καταστρεπτικές (φονικές) χρονιές.
   
Τα έτη και οι Νομοί με τις πιο καταστρεπτικές - και φονικές - αγροτοτοδασικές πυρκαγιές, που σημειώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία έντεκα (11) έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα,  σύμφωνα με την νέα ΕΡΕΥΝΑ μου " Η γεωγραφία " των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010) ", είναι τα εξής  :
1).  έτος (2007),    Ηλεία           (1.144.744,5)    στρέμ.  (νεκροί 45) 
2).  έτος (2007),    Εύβοια             (252.978,4)         ''     (νεκροί 7)
3).  έτος (2007),    Λακωνία          (243.046,5)        ''       (νεκροί 6)
4).   έτος (2000),    Κορινθία        (205.908,7)          ''      (νεκρός 1)
5)    έτος (2007),   Μεσσηνία       (201.688,9)          ''             -
6).   έτος (2009),   Αττική                (200.808,1)       ''             -
7).   έτος (2000),   Λάρισα              (159.850,8)       ''              -
8).   έτος (2007),   Αχαϊα                 (156.980,5)       ''       (νεκροί 3)
9).   έτος (2000),   Σάμος                 (150.909,9)       ''      (νεκρός 1)
10)  έτος (2007),   Δωδεκάνησα  (122.732,7)          ''            -    
11). έτος (2007),   Αρκαδία             (108.653,4)       ''      (νεκροί 8)
12) έτος (2000),    Ιωάνννινα            (87.131,4)        ''      (νεκροί 7)
13).έτος (2001),    Έβρος                  (81.816,0)        ''             -
14) έτος (2000),    Μαγνησία             (60.254,2)      ''              -
Συνολικές απώλειες:  1) νεκροί (78) άνθρωποι και 2) καμένα (2.950.504) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.