Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Έρευνα

Πρωτιές στις αιτίες των εγκλημάτων εμπρησμού δάσους.

Εμπρησμός από αμέλεια.
-------------------------------------------------
Η πρώτη (1) αιτία πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών από αμέλεια,  είναι οι '' γυμνές φλόγες '' ,  ποσοστό κατά μέσο όρο (37,3%), και ακολουθεί στη δεύτερη (2) θέση και με ποσοστό (11,7%)  η αιτία, " υπολείμματα καπνίσματος ''. 

Εμπρησμός με πρόθεση.
-----------------------------------------------
Επίσης την πρώτη (1) θέση των  κινήτρων,  που ωθούν τους δράστες στην πρόκληση δασικών πυρκαγιών με πρόθεση,  καταλαμβάνουν
 η '' κακόβουλη ενέργεια '' και η '' βελτίωση βοσκοτόπων '', με ίδιο ποσοστό για κάθε ένα από αυτά τα κίνητρα ,που κατά μέσο όρο, είναι (32,4%), δηλ. στις (3) δασικές πυρκαγιές με πρόθεση, μία (1) προκαλείται με κακόβουλη ενέργεια και άλλη μία (1) για βελτίωση βοσκοτόπων.
Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν το διάστημα (2000-2009) και  προκύπτουν από σχετική  ΕΡΕΥΝΑ μου για τις '' ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ''.