Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Έρευνα

 Η Εύβοια 2η σε καταστροφές.
Η Εύβοια, καταλαμβάνει την 2η θέση μεταξύ των νομών της χώρας με τις  περισσότερες  καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις, με μέσο (ετήσιο) αριθμό καμμένων εκτάσεων (36.925) στρέμματα, ήτοι ποσοστό (2,8%) επί του συνολικού αριθμού των καμένων εκτάσεων. Επίσης καταλαμβάνει την 10η θέση μεταξύ των νομών με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με μέσο (ετήσιο) αριθμό (280,6) πυρκαγιές, ποσοστό (2,8%). Εξάλλου καταλαμβάνει την 1η θέση  μεταξύ των νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές και τις περισσότερες καμένες εκτάσεις.
 Το (2007), είναι το έτος με τις  περισσότερες και φονικότερες καταστροφές (252.978,4) στρέμματα και (7) νεκρούς. Το υπό έρευνα διάστημα προκλήθηκαν συνολικά (3.087) αγροτοδασικές πυρκαγιές και κάηκαν συνολικά (406.178,3) στρέμματα.
 Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από την πρόσφατη (Αύγουστος 2010)  ΕΡΕΥΝΑ μου, ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010)'' και αφορά το διάστημα από το έτος 2000 μέχρι και τον Ιούλιο 2010.