Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Έρευνα

Η Ελλάδα στην 4η θέση της Ευρώπης,
με τις περισσότερες καμμένες από τις
πυρκαγιές εκτάσεις
Στην Ελλάδα, οι δασικές πυρκαγιές είναι περισσότερο καταστροφικές από ότι είναι στις άλλες Μεσογειακές χώρες. Εξάλλου, το (1) από τα (10) στρέμματα, που συνολικά καίγονται στις χώρες της Ευρώπης, καίγεται στην Ελλάδα. Η μέση καμμένη έκταση / ανά δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, είναι 3πλάσια της αντίστοιχης έκτασης της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας και 1,5 φορές μεγαλύτερη της καμμένης έκτασης στην Ιταλία.

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έρευνα

(11) ΄Ερευνα- Εμπρησμοί σε χωματερές(2000-2010)

Έρευνα

S.O.S:  Οι παράνομες χωματερές ευθύνονται για το (10,8%) των αγροτοδασικών πυρκαγιών..
Η μία (1) περίπου στις δέκα (10) αγροτοδασικές πυρκαγιές, οφείλεται σε  πυρκαγιά στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης   απορριμάτων (ΧΑΔΑ) - παράνομες χωματερές. Επίσης στα (200) στρέμματα καμμένων αγροτοδασικών εκτάσεων, το (1) στρέμμα καίγεται από πυρκαγιά σε χωματερή. Εξάλλου το διάστημα (2000-2009), προκλήθηκαν στις παράνομες χωματερές της χώρας, συνολικά (11.906) πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν συνολικά (26.335,1) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.