Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Έρευνα

Η Ελλάδα στην 4η θέση της Ευρώπης,
με τις περισσότερες καμμένες από τις
πυρκαγιές εκτάσεις
Στην Ελλάδα, οι δασικές πυρκαγιές είναι περισσότερο καταστροφικές από ότι είναι στις άλλες Μεσογειακές χώρες. Εξάλλου, το (1) από τα (10) στρέμματα, που συνολικά καίγονται στις χώρες της Ευρώπης, καίγεται στην Ελλάδα. Η μέση καμμένη έκταση / ανά δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, είναι 3πλάσια της αντίστοιχης έκτασης της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας και 1,5 φορές μεγαλύτερη της καμμένης έκτασης στην Ιταλία.
 Η Πορτογαλία, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης σε αριθμό δασικών πυρκαγιών και καμμένων εκτάσεων και στη 2η θέση είναι η Ισπανία.
Τα στοιχεία αυτά και άλλα πολύ σημαντικά και χρήσιμα, είναι στοιχεία της Έρευνάς μου ''Δασικές Πυρκαγιές - Το προφίλ της Ευρώπης (2000-2009)'', αναρτημένη στο ιστολόγιο http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''.