Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Έρευνα

Η Ευρώπη πρωταθλήτρια στις δασικές πυρκαγιές και οι Η.Π.Α στις καμμένες εκτάσεις.
Για το διάστημα (2000-2009): 
 Στην  Ευρώπη, ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών, ανά έτος, είναι (85.582) πυρκαγιές και αντίστοιχα η μέση καμμένη έκταση είναι (5.100.949) στρέμματα.
Στις Η.Π.Α., ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών, ανά έτος, είναι (78.549) πυρκαγιές και αντίστοιχα η μέση καμμένη έκταση είναι (6.931.327) στρέμματα.
Επίσης στην Ευρώπη, η μέση καμμένη έκταση ανά δασική πυρκαγιά είναι (59,6) στρέμματα ενώ στις Η.Π.Α., είναι (88,2) στρέμματα.
Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και άλλα πολύ χρήσιμα και σημαντικά προκύπτουν από την ΕΡΕΥΝΑ μου, "Δασικές Πυρκαγιές'' - Το προφίλ της Ευρώπης (2000-2009), η οποία έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''EΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''