Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Έρευνα

Μικρότερο από 1%, είναι το ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών.

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνά μου ''Το προφίλ του εμπρηστή (10ετία του 2000)'', η οποία σύντομα θα αναρτηθεί στο blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/  "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ'', το ποσοστό των καταδικαζομένων για εμπρησμό (από αμέλεια και με πρόθεση), είναι μόλις (0,2%), του συνόλου των φερομένων, ως κατηγορουμένων για τα εγκλήματα αυτά. Ο εμπρησμός επίσης είναι κατεξοχήν έργο ανδρών, αφού περισσότεροι από (9) στους (10) καταδικασθέντες είναι άνδρες, ενώ περίπου (1) στους (5) είναι.............
 ανήλικος εμπρηστής.
Στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας εξάλλου, τελείται ο (1) στους (2) εμπρησμούς, που διαπράττονται στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά και πολλά άλλα σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα και χρήσιμα αναδεικνύονται από την προαναφερόμενη Έρευνα για τους (κοινούς) εμπρηστές.