Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Έρευνα

Αυξητική η τάση των πυρκαγιών-βανδαλισμών σε εξωτερικούς χώρους-δρόμους.


Στο διάστημα (2000-2009), ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών (με πρόθεση και από αμέλεια) σε εξωτερικούς χώρους ,όπως οικοπεδικούς χώρους, πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες, , χώρους απορριμμάτων κ.α, ανέρχεται σε (86.129), ποσοστό  (41,6%) του συνολικού αριθμού των αστικών πυρκαγιών. Οι (2) δηλαδή στις (5) αστικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε εξωτερικούς χώρους...............
Από τις ανωτέρω πυρκαγιές, ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της συνεχιζόμενης, κατ΄ έτος, από το  έτος 2000 μέχρι και 2009, αυξητικής τάσης των πυρκαγιών σε δρόμους,  ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε (7.509) πυρκαγιές, ποσοστό (8,7%) του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών σε εξωτερικούς χώρους. Οι πυρκαγιές αυτές, πολλές φορές είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές, αφού προκαλούν απρόβλεπτες και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες αθώων συνανθρώπων μας και οι περισσότερες εξ αυτών είναι κυρίως ή εξετάζονται, ως ύποπτες  πράξης βανδαλισμού. Ο μέσος αριθμός, ανά έτος, των πυρκαγιών αυτών είναι (751) πυρκαγιές, δηλαδή (2) πυρκαγιές καθημερινά.
   Συγκεκριμένα οι εν λόγω πυρκαγιές, το  έτος 2009 αυξήθηκαν: σε σχέση με το 2008 (6,7%), με το 2007 (29,3%), με το 2006 (42,2%), με το 2005 (78,1%), με το 2004 (89,6%), με το 2003 (88,9%), και με το 2002 (93,1%), από τότε σχεδόν διπλασιάσθηκαν.
Πηγή: Έρευνα ''Η εγκληματικότητα των αστικών εμπρησμών (10ετία του 200)'' Ανδριανού Γκουρμπάτση, Υποστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι ορισμένα μόνον από τα πολύ χρήσιμα και σημαντικά Συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε η προαναφερόμενη Έρευνα, η οποία αναρτήθηκε στο blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''.