Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''

εμπρηστής - βομβιστής - τρομοκράτης
η συνήθης ''σταδιοδρομία'' στον επαναστατικό πόλεμο.
Οι ''Εμπρηστικές Οργανώσεις'',  την 10ετία (2000-2009), ευθύνονται, κατά μέσο όρο, ανά έτος, για (463) περίπου εμπρηστικές επιθέσεις, έναντι (169) της προηγούμενης 10ετίας (1990-1999). Καθημερινά δηλαδή τελούνται περισσότερες από μία εμπρηστικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές προκαλούνται με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, από άτομα ή ομάδες ατόμων, που δραστηριοποιούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, σε βάρος στόχων πολιτικού, κυβερνητικού, αστυνομικού και............
 οικονομικού ενδιαφέροντος.


Οι ομάδες των ατόμων αυτών, μέσα από τον επικίνδυνο πειραματισμό της επιχειρησιακής αναβάθμισής τους, είναι πολύ πιθανόν να περάσουν, την κατάλληλη στιγμή, σε βομβιστικές επιθέσεις, με την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών μηχανισμών, - ''συγγενή εγκληματικό χώρο'' - ο οποίος αποτελεί τον ''προθάλαμο'', για να περάσουν τον κατάλληλο, από άποψη κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικών συνθηκών, χρόνο και στην τρομοκρατία (ένοπλη βία).
Πηγή: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί'', Ανδριανού Γ. Γκουρμπάτση, Υποστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.
Στο ανωτέρω Συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, κατέληξε η πρόσφατη Έρευνα - Μελέτη ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί'', η οποία περιλαμβάνεται στο  ομώνυμο Βιβλίο, που αναμένεται να εκδοθεί την τρέχουσα εβδομάδα, από γνωστό Εκδοτικό Οίκο.