Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα

Υψηλό το ποσοστό θανάτων από πυρκαγιές στην Ελλάδα.
Συγκριτικά με άλλες  Ευρωπαϊκές Χώρες, η Ελλάδα,  με μέσο όρο (10,5) θανάτους / ανά 1.000.000 κατοίκους, κατατάσσεται στην 13η θέση των χωρών, με βάση το χαμηλότερο ποσοστό των θανάτων. Συγκεκριμένα στον πίνακα αυτό κατατάσσονται, κατά αύξουσα σειρά, οι εξής χώρες: Στην 1η θέση, με το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων, είναι η Μάλτα, με (1,8) θανάτους και ακολουθούν Λουξεμβούργο (2,8), Κύπρος (4,0), Κάτω Χώρες...........
(4,1), Ελβετία (5,6),  Ισπανία (6,0), Πορτογαλία (6,1),  FYROM (6,8), Γερμανία (7,3), Σλοβακία (9,0), Σλοβενία (9,7), Αυστρία (9,8), Ελλάδα (10,5), Ηνωμένο Βασίλειο (10,8), Τσεχική Δημοκρατία (11,2), Γαλλία (11,8), Ιταλία (12,8), Πολωνία (13,2), Βέλγιο (13,5), Δανία (14,3), Νορβηγία (14,4), Ιρλανδία (14,5), Σουηδία (15,7), Βουλγαρία (16,0), Κροατία (16,4), Φινλανδία (16,5), Ουγγαρία (16,7), Ρουμανία (20,7), Γεωργία (29,1), Μολδαβία (35,4),  Λιθουανία (62,9),   Λευκορωσία (81,9), Ρωσία (92,6), Λετονία (114,4), και Εσθονία (122,0).
Εξάλλου και στις Η.Π.Α το εν λόγω ποσοστό (13,4) είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Έρευνα(*), σχετική με τους θανάτους, τραυματισμούς και εγκαυματίες από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, την τελευταία 10ετία, εμφανίζει, ανά έτος, κατά μέσο όρο, (56)  θανάτους και (164) τραυματισμένους και εγκαυματίες, αρκετοί εκ των οποίων σε μεταγενέστερο διάστημα, καταλήγουν εξ αιτίας ή με αφορμή τους τραυματισμούς και εγκαύματα. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται ο προαναφερόμενο,ς με βάση στοιχεία της Ε.Ε, σχετικά αυξημένος, μέσος αριθμός, των (10,5) θανάτων από πυρκαγιές.
(*)Πηγή: Έρευνα ''Η εγκληματικότητα των αστικών εμπρησμών (10ετία του 2000)'' Ανδριανού Γκουρμπάτση, Υποστράτηγου Π.Σ,ε.α,νομικού.