Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα

Το ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών στην Ελλάδα, είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.
Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής Έρευνας*, το ποσοστό καταδίκης των (κοινών) εμπρηστών, είναι 0,2%, ενώ των εμπρηστών δάσους, είναι 2,9%.............
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα την τελευταία 10ετία καταδικάσθηκε, κατά μέσο όρο (1) στους (489) φερόμενους, ως κατηγορούμενους για (αστικό) εμπρησμό (με πρόθεση και από αμέλεια), ενώ για εμπρησμό δάσους (με πρόθεση και από αμέλεια) καταδικάσθηκε (1) στους (35) φερόμενους, ως κατηγορούμενους.Τα ποσοστά αυτά και κυρίως των (κοινών) εμπρηστών, είναι από τα μικρότερα ποσοστά καταδίκης  σε σχέση με τα αντίστοιχα που ισχύουν σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα το ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών, σε εθνικό επίπεδο, στις Η.Π.Α, είναι περίπου 5%, στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 3%, στη Νότια Αφρική περίπου 4%, στην Αυστραλία (Νέα Νότια Ουαλία), μικρότερο από 10%, στην Ινδία 27,8%, στην Ρωσία περίπου 90%,  στην Κίνα 98% περίπου και στην Ιαπωνία περίπου 99%.

Πηγή*: ''Το προφίλ του εμπρηστή (10ετία του 2000)'' και ''Το προφίλ του εμπρηστή δάσους (2000-2009)'', Ανδριανού Γ. Γκουρμπάτση, Υποστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.Οι ανωτέρω Έρευνες έχουν αναρτηθεί στο blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''