Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα : ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''

''Εμπρηστικές Οργανώσεις''
Το 2009, αυξήθηκε 285% η ζημιά του Δημοσίου, από εμπρηστικές και βομβιστικές ενέργειες.
Σε περισσότερα από 12,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες του Κράτους για την αποζημίωση ατόμων, που έπαθαν από τρομοκρατικές ενέργειες , το διάστημα (1996-2009). Ο μέσος αριθμός δαπανών αποζημίωσης, ανά έτος, ανέρχεται σε 900.000,00 περίπου ευρώ.
Μόνον για το έτος 2009, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου δηλαδή το...............
 1/3 του συνολικού αριθμού των εν λόγω δαπανών. Οι δαπάνες αυτές σχεδόν τετραπλασιάσθηκαν, σε σχέση με το 2008.
Το 2008, σημειώθηκαν (506) εμπρηστικές επιθέσεις από άτομα ή ομάδες ατόμων, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ το έτος 2009, σημειώθηκαν (715) επιθέσεις, ποσοστό αύξησης (41,3%). Ο συνολικός αριθμός των  επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, εναντίον κυρίως στόχων  πολιτικού, κυβερνητικού, αστυνομικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, από '' Εμπρηστικές Οργανώσεις'', που έχουν αναλάβει την ευθύνη αυτών, ανέρχεται σε 5.956 επιθέσεις, το διάστημα (1996-2009).

Πηγή: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί'', Ανδριανού Γ. Γκουρμπάτση, Υποστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.

Στο ανωτέρω Συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, κατέληξε η πρόσφατη Έρευνα - Μελέτη: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί'', η οποία μόλις αναρτήθηκε στο blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ'' και περιέχεται στο ομώνυμο Βιβλίο, που αναμένεται να εκδοθεί την τρέχουσα εβδομάδα, από γνωστό Εκδοτικό Οίκο.