Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Σχόλια - Ανακοινώσεις

 Παράνομη κρίθηκε από το ΣτΕ η αποστρατεία μου
----------------------------------------------------------------------------
Η αποστρατεία μου από το Πυροσβεστικό Σώμα την 1 Μαρτίου 2007 με την 280/2009 απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ του ΣτΕ ανεστάλει γιατί κρίθηκε ότι είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε νομίμως στην πολιτική ηγεσία του Π.Σ. την 11 Απριλίου 2009 και μέχρι σήμερα δεν συμμορφώνεται για προφανείς λόγους σκοπιμότητας. Ωστόσο το Ε΄τμήμα του ΝΣΚ με την 195/2009 σχετική γνωμοδότησή του, αναφέρει ότι υποχρεούται η ηγεσία να με επαναφέρει στην ενεργό υπηρεσία,ως μηδέποτε αποστρατευθέντα.Επειδή και πάλι η ηγεσία δεν συμμορφώνονταν προσέφυγα στο ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΣτΕ,το οποίο με την 24/2010 απόφαση,διαπιστώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση συμμόρφωσης και τάσσει τρίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης,η οποία λήγει τέλος Μαΐου 2010,όρισε δε αυτεπάγγελτα ημερομηνία νέας συζήτησης την 3 Ιουνίου 2010 για να διαπιστώσει αν συμμορφώθηκε η ηγεσία.Παρά ταύτα και δεδομένης της ύπαρξης των ανωτέρω αποφάσεων η ηγεσία δια του υφυπουργού κ. Βούγια υπέβαλα νέο ερώτημα προς την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΝΣΚ,η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε για να γνωμοδοτήσει σχετικά την 21 Απριλίου 2010.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ:
-------------------------------------------------------------
"Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1998-2008)
                                                                  
 1. Από τις (3) πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν,οι (2) περίπου ήταν αστικές και (1) δασική.
 2. Από τις (3) αστικές πυρκαγιές,δεν εξακριβώθηκε η αιτία στις (2) περίπου.
 3. Από τις (5) δασικές πυρκαγιές,δεν εξακριβώθηκε η αιτία στις (2)περίπου.
 4. Σε (1) από τις (3) αστικές πυρκαγιές διενεργήθηκε προανάκριση.
 5. Σε (1) από τις (2) δασικές πυρκαγιές διενεργήθηκε προανάκριση.
 6. Από τους (250) κατηγορούμενους για αστικό εμπρησμό,καταδικάσθηκε (1) περίπου
 7. Από τους (34) κατηγορούμενους για εμπρησμό δάσους,καταδικάσθηκε (1) περίπου
 8. Στους (10) καταδικασθέντες,οι (8) περίπου καταδικάσθηκαν για εμπρησμό δάσους και οι (2) καταδικάσθηκαν για αστικό εμπρησμό.
 9. Στους (10) καταδικασθέντες για εμπρησμό και οι οποίοι εγκλείσθηκαν σε φυλακή,οι (9) περίπου καταδικάσθηκαν για αστικό εμπρησμό και (1) καταδικάσθηκε για εμπρησμό δάσους.
   ΠΡΟΦΙΛ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ
   ----------------------------------
Εκτός από τα προαναφερόμενα  συμπεράσματα από την ίδια ως άνω
έρευνα-μελέτη προέκυψε το ακόλουθο προφίλ εμπρηστών:
   ---------------------------
Ι.- Εμπρηστές (κοινοί )
    -----------------------
      - 'Ανδρες (86,5%)                                                                     
      -  Ενήλικες (86,5%)                                              
      -  Ηλικίας από 45 - 49 ετών κυρίως(24,7%)
      -  Έγγαμοι με παιδιά (48,7%)
      -  Στοιχειώδους εκπαίδευσης (70,03%)
      -  Εργαζόμενοι (70,9%)
      -  Εργάτες (30,3%)
      -  Το επάγγελμα τους ανήκει κυρίως στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "τεχνίτες  και  εργάτες  (εκτός γεωργίας ) και χειριστές μεταφορικών μέσων" (34,1%)         
      -  Τέλεσαν τον εμπρησμό κυρίως:
         α) Περιφέρεια Πρωτεύουσας (23,7%)    β) Μακεδονία (20,3%)   γ)Πελοπόννησο (14,3%)           -      -  Τέλεσαν τον εμπρησμό σε οικισμό με πληθυσμό 1.000 κατοίκων και άνω (50,6%)
      -  Η κατοικία τους ήταν σε οικισμό με πληθυσμό 1.000 κατοίκων και άνω (49,04%)                
     
ΙΙ.- Εμπρηστές δάσους
     ---------------------
        - Άνδρες (90,05%)                                            
        - Ενήλικες (96,04%)
        - Ηλικίας κυρίως άνω των 60 ετών (30,3%)
        - Έγγαμοι με παιδιά (76,8%)
        - Στοιχειώδους εκπαίδευσης (77,04%)
        - Εργαζόμενοι (73%)
        - Εργάζονταν για λογαριασμό τους (40,3%)
        - Το επάγγελμά τους ανήκει κυρίως στην  ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
           "γεωργία,ζωοκομία,δασοκομία,αλιεία,θήρα" (32,4%)   
        - Τέλεσαν τον εμπρησμό δάσους κυρίως:
            α)Μακεδονία (21,9%)
            β)Λοιπή Στερεά Ελλάδα και Εύβοια (18,9%)
            γ)Πελοπόννησο (18%)
         - Τέλεσαν τον εμπρησμό δάσους σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 1.000 
           κατοίκων (71,1%)
         - Η κατοικία των εμπρηστών ήταν σε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων
          (58,03%)

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ
-----------------------------------------------------------


 •  Μέσος όρος αστικών πυρκαγιών (20.942) και δασικών (11.346)

 • Ο ημερήσιος μέσος όρος των  αστικών πυρκαγιών είναι (57) και των δασικών πυρκαγιών (31)

 • Κάθε μία (1) ώρα εκδηλώνονται (2,4) αστικές πυρκαγιές και (1) περίπου δασική

 • Το έτος 2002 εκδηλώθηκαν οι λιγότερες αστικές και δασικές πυρκαγιές

 • Ο μέσος όρος των θανάτων ιδιωτών από πυρκαγιά είναι (56) και των πυροσβεστών (1) περίπου

 • Ανήλικοι καταδικασθέντες εμπρηστές για αστική πυρκαγιά ήταν το (13,5%) και ήταν όλοι άρρενες, ενώ για δασική πυρκαγιά ήταν το ποσοστό (3,96%).Από το ποσοστό αυτό το(80,4 %) ήταν άρρενες και το (19,6%) θήλεις

 • Ο μέσος όρος των εμπρηστικών επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς από άτομα ή ομάδες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο είναι (421,6)

 • Μέσα στο 24ωρο οι ώρες που  εκδηλώθηκαν οι περισσότερες δασικές πυρκαγιές είναι μεταξύ 14:00 - 15:00 κατά μέσο όρο (183,3) πυρκαγιές

 • Ο νομός Αττικής καταλαμβάνει την 1η θέση στον πίνακα με τις περισσότερες  δασικές πυρκαγιές και ο νομός Ηλείας την 1η θέση στον πίνακα με τα περισσότερα στρέμματα καμμένης δασικής έκτασης

 • Οι περισσότεροι από τους καταδικασθέντες για αστικό εμπρησμό ποσοστό (23,7%) τέλεσαν τον εμπρησμό στην Αττική

 • Από τους εμπρηστές το (87,5%) ήταν έλληνες και το (12,5%) αλλοδαποί. Από τους αλλοδαπούς το (36,2%) ήταν Αλβανικής υπηκοότητας

 • Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες δασικές πυρκαγιές με μέσο όρο(314,6) πυρκαγιές και ακολουθεί Ιούλιος με (312,3)

 • Από το συνολικό αριθμό δασικών πυρκαγιών:

 • -- στο (40,04%) δεν εξακριβώθηκε η αιτία

 • --το (28,54%) ήταν από ΑΜΕΛΑΙΑ

 • --το (21%) ήταν με ΠΡΟΘΕΣΗ

 • --το (0,53%) οφείλονταν σε ΤΥΧΑΙΑ ΑΙΤΙΑ και

 • -- το (9,90%) οφείλονταν σε ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

 • Από τους 3 καταδικασθέντες για αστικό εμπρησμό ο 1 ήταν υπότροπος ποσοστό (29,9%), ενώ υπότροποι για δασικό εμπρησμό ήταν 1 από τους 3 καταδικασθέντες ποσοστό (30,6%)

 • Το (93,7%) των εμπρηστών ήταν άνδρες και το (6,3%) ήταν γυναίκες

 ΔΙΩΚΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ
---------------------------------------------------------------------------
Από τα προαναφερόμενα στοιχεία  καθώς και όλα τα λοιπά στοιχεία (ευρήματα και διαπιστώσεις) της ίδιας ως άνω έρευνας-μελέτης διαπιστώθηκαν τα εξής:
 " V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
............................................................................................................................................................
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α
--------------------
Από τις ανωτέρω διαπιστώσεις καταδεικνύεται προφανώς έλλειμμα ικανοποιητικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του διωκτικού μηχανισμού να πατάξει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο τη σχετική με τους εμπρησμούς εγκληματικότητα.
Το γεγονός αυτό φυσικά έχει παρενέργειες και δυσμενείς για το κοινωνικό σύνολο έννομες συνέπειες,όπως την αύξηση της εγκλημοτικότητας των εμπρησμών, την αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών, την ελλειπή απονομή δικαιοσύνης στους δράστες των εμπρησμών, την αύξηση της προσβολής των προστατευόμενων από τα εγκλήματα του εμπρησμού ατομικών και κοινωνικών έννομων αγαθών π.χ της ζωής, της περιουσίας, του δασικού περιβάλλοντος κ.α..."


Α ι τ ί α   τ ο υ   π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς.
Τα κυριότερα αίτια της προαναφερόμενης δυσλειτουργίας του αρμοδίου διωκτικού μηχανισμού είναι ενδεικτικά τα εξής:
Ι.     Η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού.
ΙΙ.    Η ευκαιριακή απασχόληση του προσωπικού με το προανακριτικό έργο και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας.
ΙΙΙ.   Η δομή και η λειτουργία του διωκτικού μηχανισμού.
ΙV.   Η έλλειψη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και μέσων.
V.    Ο μη διαχωρισμός του καθαρά επιχειρησιακού έργου από το προανακριτικό και η ανάθεση της διοίκησης αυτών των έργων σε ανεξάρτητη Διοίκηση.
VI.   Η μόνιμα ελλιπής στελέχωση του διωκτικού μηχανισμού και
VII.  Η υποτίμηση από τις περισσότερες Ηγεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, πλην εξαιρέσεων, του τόσο σημαντικού και σπουδαίου ρόλου του διωκτικού μηχανισμού εξιχνίασης των εμπρησμών στην πάταξη της σχετικής εγκληματικότητας και η έλλειψη της δέουσας προσοχής και επιμέλειας για την αναβάθμισή του...... "


ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
......Αποτελεσματικός και επιχειρησιακά ικανός διωκτικός μηχανισμός σημαίνει:
1.- Πρόληψη των εμπρησμών.
2.- Εξιχνίαση των εμπρησμών.
3.- Ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών με σκοπό την παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη.
4.- Εμπέδωση της ασφάλειας των πολιτών.
5.- Προστασία του περιβάλλοντος (δασικού και μη).
6.- Μείωση στο κατώτατο δυνατό επίπεδο του αριθμού των πυρκαγιών.


Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνονται τα ακόλουθα θεσμικά και άλλα μέτρα καθώς και η ανάληψη σημαντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών:
 • Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του διωκτικού μηχανισμού εξιχνίασης των εμπρησμών...
 • Η επικήρυξη των εμπρηστών...
 • Αναμόρφωση των σχετικών με τα εγκλήματα εμπρησμού διατάξεων του Ποινικού Κώδικα αλλά και ορισμένων διατάξεων της Ποινικής Δικονομίας....
 • Αναθεώρηση της νομοθεσίας πυρασφαλείας....
 • Αναμόρφωση διατάξεων του Δασικού Κώδικα....
 • Η σύνταξη άμεσα Δασολογίου και Δασικών Χαρτών.....
 • Πιστή εφαρμογή και παρακολούθηση από τα αρμόδια όργανα της άμεσης κήρυξης των καμμένων δασικών εκτάσεων, ως αναδασοτέων.
 • Προώθηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την ελεγχόμενη καύση από τους κτηνοτρόφους για τη βελτίωση βοσκοτόπων....
 • Κλείσιμο άμεσα των ανεξέλεγκτων χωματερών...
 • Θεσμοθέτηση μόνιμης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ως συμβουλευτικού οργάνου, για την πρόταση μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής σχετικά με τους εμπρησμούς-εμπρηστές
 • Αναμόρφωση του Ασφαλιστικού Δικαίου σχετικά με τις αποζημιώσεις από εμπρησμούς.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών με τη δημιουργία προγράμματος πρόληψης των εμπρησμών...
 • Αυστηροποίηση των διοικητικών προστίμων στους κατηγορούμενους για εμπρησμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
 • Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καθιερώσει συνθήκες διαβίωσης των στρατευσίμων σε ευαίσθητες πυρόπληκτες δασικές περιοχές, όπως εθνικούς δρυμούς, κατά τους θερινούς μήνες και ανάπτυξη σε αυτές εντατικές και μόνιμες περιπολίες.
 • Το μέτρο της "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ" από την εκάστοτε κυβέρνηση με σκοπό την εισροή εσόδων στα κρατικά ταμεία είναι άκρως επικίνδυνη για την προστασία του δασικού μας περιβάλλοντος πολιτική, αφού ενθαρρύνει και ωθεί τους πολίτες στην διάπραξη εμπρησμών σε δάση προσδοκώντας την νομιμοποίησή τους.-"
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
---------------
 1. Αρμόδιος κατά νόμο διωκτικός μηχανισμός για την εξιχνίαση των εμπρησμών και ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών(άρθρο 13 του Ν3511/2006) είναι οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος.
 2. Αρμόδιες υπηρεσίες είναι: α) η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) και β) το Ανακριτικό Τμήμα κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 3. Δυστυχώς, όπως και στην ανωτέρω μελέτη-έρευνα επισημαίνεται, η Ηγεσία ΠΣ (νυν και πρώην), που έχει ενημερωθεί γι' αυτήν και την έχει στα χέρια της - και όχι μόνον αυτή - αλλά και οι προηγούμενες, δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται καθόλου με τον ως άνω διωκτικό μηχανισμό. Δεν αντιλαμβάνεται την σπουδαία και σημαντική συμβολή, που έπαιξε στο παρελθόν και μάλιστα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΔΑΕΕ (2000-2003)*  στην πρόληψη των εγκλημάτων εμπρησμού και κατά συνέπεια στην μείωση των πυρκαγιών και των καμμένων δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας μας.Ήμουν μάλιστα - και αυτό είναι τιμητικό για μένα- εμπνευστής της ίδρυσης και λειτουργίας της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ το έτος 2000, επί υπουργείας του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην οποία με τοποθέτησε και Διευθυντή αυτής. Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επέδειξε η τότε πολιτική και φυσική Ηγεσία για την οργάνωση και λειτουργία της(στελέχωση,ειδική εκπαίδευση του προσωπικού της,εφοδιασμό με την κατάλληλη και αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή μέσα),τα πρώτα έτη λειτουργίας της υπήρχαν πολύ σημαντικές επιτυχίες στην ανακάλυψη, εξάρθρωση, σύλληψη και παραπομπή στην Δικαιοσύνη μελών οργανωμένων κυκλωμάτων εμπρηστών δασών και άλλων εμπρηστών. Για να γίνει αντιληπτό πόσο σπουδαία και σημαντική ήταν η συμβολή της Δ.Α.Ε.Ε στην ανακάλυψη και σύλληψη των εμπρηστών, τα έτη 2002 και 2003, σύμφωνα με την ίδια ως άνω μελέτη-έρευνα, ήταν οι αντιπυρικές περίοδοι με ελάχιστες πυρκαγιές και τις λιγότερες καμμένες δασικές εκτάσεις. Ειδικά το έτος 2002 είχαμε την μικρότερη καμμένη δασική έκταση από το έτος 1974, ενδεχομένως και προηγούμενα (81.886 στέμματα). Αντιθέτως το έτος 2007 κάηκαν τα περισσότερα στέμματα δασικής έκτασης στην ιστορία του ελληνικού κράτους (2.615.062 στέμματα). Τα στοιχεία της Δ.Α.Ε.Ε* είναι αποκαρδιωτικά και μαρτυρούν από μόνα τους την εγκατάλειψη και αδιαφορία της υπηρεσίας αυτής από την  ηγεσία Π.Σ. μετά την απομάκρυνση από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης του υπουργού κ. Μ. Χρυσοχοΐδη.
 4. Αν η φετινή αντιπυρική περίοδος αποδειχθεί  " θερμή ", σύμφωνα με τους ειδικούς, εκτιμώ - και μακάρι να διαψευσθώ -, ότι θα έχουμε επανάληψη των καταστροφών του 2007, γιατί για άλλη μία φορά το βάρος της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος ρίχθηκε κυρίως στην καταστολή και λιγότερο στην πρόληψη. Όμως  μην ξεχνάμε : " ΚΑΛΛΙΟ ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙΝ"
          *(στοχεία Δ.Α.Ε.Ε: έτος 2000- κατηγορήθηκαν για εμπρησμό δάσους 179 άτομα (50 από πρόθεση - 129 από αμέλεια), έτος 2001- 160 άτομα (28 από πρόθεση - 132 από αμέλεια), έτος 2002-100 άτομα (9 από πρόθεση-91 από αμέλαια), έτος 2003-78 άτομα (9 από πρόθεση-69 από αμέλεια), έτος 2004-114 άτομα(12 από πρόθεση-102 από αμέλεια), έτος 2005-66 άτομα(12 από πρόθεση-54 από αμέλεια), έτος 2006-55 άτομα(8 από πρόθεση-47 από αμέλεια), έτος 2007-73 άτομα(32 από πρόθεση-41 από αμέλεια)..............)