Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Σύστημα κρίσεων - προαγωγών των Αξιωματικών Π.ΣΤο ισχύον σύστημα περί κρίσεων-προαγωγών και αποστρατειών των αξιωματικών Π.Σ (π.δ. 305/1992,όπως ισχύει σήμερα) διακρίνεται για την έλλειψη αξιοκρατίας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας, ανέκαθεν ευνοούσε και ευνοεί την προαγωγή των "αρεστών" και όχι των "αρίστων", ενώ αντίθετα οδηγεί στην αυτεπάγγελτη αποστρατεία-το βιώσα προσωπικά- ικανότατους αξιωματικούς, που δεν είναι "αρεστοί" και "φίλα προσκείμενοι" στην εκάστοτε ηγεσία, δεν είναι πειθήνια όργανά της, δεν χειραγωγούνται και δεν συμπλέουν ούτε  στρατολογούνται στην εξυπηρέτηση και προώθηση των όποιων άνομων και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων τους επιβάλλονται "  με άνωθεν εντολή ".