Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

"ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ": Εμπρηστικός και όχι εκρηκτικός μηχανισμός

Η θέση της νομολογίας των ποινικών μας δικαστηρίων, για τον χαρακτηρισμό της "βόμβας μολότωφ", ως εκρηκτικής βόμβας ή μηχανισμού είναι πάγια.(Α.Π 851/2008, Α.Π646/2002,Π.Χρ. ΝΑ,σ.32, Εφ.Αθην.(Συμβ.)1354/2007).Όμως είναι απόλυτα αυθαίρετη και εσφαλμένη γιατί,όπως αποδεικνύω και στα άρθρα μου:  α)  "ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ: Η νομολογιακή προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό της contra στην επιστημονική θεώρηση" και β) " Η ΒΟΜΒΑ ΜΟΛΟΤΩΦ, εκρηκτικός ή εμπρηστικός μηχανισμός; (Αρχ. Νομλ.(ΜΓ) σ.574 επ.), δεν θεμελιώνεται επιστημονικά, ούτε συνάδει με την επιστημονική προσέγγιση του θέματος.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1998-2008)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1998-2008)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1998-2008)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1998-2008)

Η ΕΓΓΚΛΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ (1986-1998)