Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Εμπρησμοί " κοινωνικής σύγκρουσης "

Όπως αναφέρεται και στην Μελέτη-Έρευνά μου " Η εγκληματολογική προσέγγιση των εμπρησμών (1986-1998) " (σελ. 8 και 12), οι εμπρησμοί, με βάση το κίνητρο που ωθεί τους ανθρώπους να προκαλέσουν πυρκαγιές, το οποίο αποτελεί και το ψυχολογικό κριτήριο τυποποίησής τους, διακρίνονται σε:

  • Ιδιοτελή ή κερδοσκοπικό

  • Κακόβουλο

  • Απόκρυψης ή συγκάλυψης εγκλήματος

  • Κοινωνικής σύγκρουσης - βανδαλισμού και

  • Εμπρησμό, ως "οργανωμένο έγκλημα "
Ο εμπρησμός, ως γνωστόν, αποτελεί εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς του υπαίτιου για αυτόν και ως εκ τούτου είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.