Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Το Προφίλ του "ΕΜΠΡΗΣΤΗ ΔΑΣΟΥΣ" (2000-2009)

Συμπερασματικά,  το προφίλ του εμπρηστή δάσους, για το διάστημα από το έτος 2000 μέχρι και το 2009, όπως αποδείχθηκε από την ομώνυμη Μελέτη-Έρευνά μου, η οποία δημοσιεύθηκε αναρτηθείσα  την 15 Μαΐου 2010 στην παρούσα ιστοσελίδα μου,έχει ως εξής:

"Ο ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ ΔΑΣΟΥΣ "  είναι:
 • Άνδρας, ποσοστό (89,1%)
 • Ελληνικής υπηκοότητας, ποσοστό (88,5%)
 • Ενήλικας, ποσοστό (94,7%)
 • Ηλικίας 45 ετών και άνω, ποσοστό (63,4%)
 • Στοιχειώδους εκπαίδευσης, ποσοστό (77,2%)
 • Έγγαμος με παιδιά, ποσοστό (74,8%)
 • Εργαζόμενος, ποσοστό (68,8%)
 • Εργάζεται για λογαριασμό του, ποσοστό (57,4%)
 • Απασχολείται κυρίως στη γεωργία, ζωοκομία, δασοκομία, αλιεία, και θήρα, ποσοστό (33,2%)
 • Τέλεσε τον εμπρησμό δάσους κυρίως:
          α) Μακεδονία, ποσοστό (22,4%)
          β) Πελοπόννησο, ποσοστό (19,9%)
          γ) Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, ποσοστό (15,1%)
 • Τέλεσε τον εμπρησμό σε δάσος ή δασική έκταση πλησίον οικισμού με πληθυσμό 1.000 κατοίκων και κάτω, ποσοστό (70,3%)
 • Η κατοικία του εμπρηστή δάσους ήταν σε οικισμό με πληθυσμό 1.000 κατοίκων και κάτω, ποσοστό (57,1%).
         Πηγή:  Στατιστική της Δικαιοσύνης