Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Η "ταυτότητα" του εμπρησμού.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία, που συγκροτούν την "ταυτότητα" (προφίλ)  των εγκλημάτων εμπρησμού, και τα καθιστούν ιδιαιτέρως "προσφιλή" και "ελκυστικά", σε αυτούς που επιλέγουν να εκδηλώσουν εγκληματική συμπεριφορά, όπως αναλυτικά αναδεικνύονται μέσα από την υπό ολοκλήρωση Μελέτη μου, που σύντομα, θα δημοσιευθεί, είναι τα ακόλουθα: