Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Έρευνα

Η ευθύνη του" ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ" στις δασικές πυρκαγιές
 Στα Μ.Μ.Ε αναφέρφηκε, ότι η δασική πυρκαγιά το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010, στην Βορειοανατολική Αττική, περιοχή Μικροχώρι Καπανδριτίου και Βαρνάβα,  προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων της Δ.Ε.Η. Αναξέρτητα ποιό τελικά θα είναι το τελικό πόρισμα των αρμοδίων αρχών, που διερευνά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά,ο ηλεκτρισμός, ως αιτία των δασικών πυρκαγιών (εμπρησμό δάσους από αμέλεια) ευθύνεται για το εξής ποσοστό επί του αριθμού των εξ αμελείας πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις: