Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Έρευνα

"Σάμος": Πρώτη, μεταξύ των εννιά (9)μεγαλύτερων νησιών, στις καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις.
Ο νομός Σάμου, με συνολικό αριθμό (646) αγροτοδασικές εκτάσεις και συνολική καμένη έκταση (161.895,7) στρέμματα, κατέχει την (1) θέση μεταξύ των εννιά (9) μεγαλύτερων νομών -νησιών της χώρας στις καμένες εκτάσεις το διάστημα (2000-2010). Επίσης, μέχρι τώρα, το έτος 2010, είναι η  (2) χειρότερη χρονιά - με πρώτο το 2000 - με τις περισσότερες συνολικά καμένες εκτάσεις.

ΕΡΕΥΝΑ: "Σάμος" : Αγροτοδασικές Πυρκαγιές