Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Έρευνα

  "Αγροτοδασικές πυρκαγιές":
Οι πιο καταστρεπτικές (φονικές) χρονιές.
   
Τα έτη και οι Νομοί με τις πιο καταστρεπτικές - και φονικές - αγροτοτοδασικές πυρκαγιές, που σημειώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία έντεκα (11) έτη και συγκεκριμένα από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα,  σύμφωνα με την νέα ΕΡΕΥΝΑ μου " Η γεωγραφία " των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010) ", είναι τα εξής  :
1).  έτος (2007),    Ηλεία           (1.144.744,5)    στρέμ.  (νεκροί 45) 
2).  έτος (2007),    Εύβοια             (252.978,4)         ''     (νεκροί 7)
3).  έτος (2007),    Λακωνία          (243.046,5)        ''       (νεκροί 6)