Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

Έρευνα

Πρωτιές στις αιτίες των εγκλημάτων εμπρησμού δάσους.

Εμπρησμός από αμέλεια.
-------------------------------------------------
Η πρώτη (1) αιτία πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών από αμέλεια,  είναι οι '' γυμνές φλόγες '' ,  ποσοστό κατά μέσο όρο (37,3%), και ακολουθεί στη δεύτερη (2) θέση και με ποσοστό (11,7%)  η αιτία, " υπολείμματα καπνίσματος ''. 

Εμπρησμός με πρόθεση.
-----------------------------------------------
Επίσης την πρώτη (1) θέση των  κινήτρων,  που ωθούν τους δράστες στην πρόκληση δασικών πυρκαγιών με πρόθεση,  καταλαμβάνουν