Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Έρευνα

 Η Εύβοια 2η σε καταστροφές.
Η Εύβοια, καταλαμβάνει την 2η θέση μεταξύ των νομών της χώρας με τις  περισσότερες  καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις, με μέσο (ετήσιο) αριθμό καμμένων εκτάσεων (36.925) στρέμματα, ήτοι ποσοστό (2,8%) επί του συνολικού αριθμού των καμένων εκτάσεων. Επίσης καταλαμβάνει την 10η θέση μεταξύ των νομών με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με μέσο (ετήσιο) αριθμό (280,6) πυρκαγιές, ποσοστό (2,8%). Εξάλλου καταλαμβάνει την 1η θέση  μεταξύ των νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές και τις περισσότερες καμένες εκτάσεις.