Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Έρευνα

''Σεπτέμβρης'' :   Ο μήνας  εμπρησμών για  βοσκότοπους.

Η κτηνοτροφία αποτελεί για τη χώρα μας σημαντική οικονομική δραστηριότητα και η βόσκηση αγροτικών ζώων είναι παράγοντας οικολογικός του μεσογειακού οικοσυστήματος. Στον μεγάλο αριθμό των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων, που παρατηρούνται στη χώρα μας, συμβάλλουν και οι προκαλούμενοι από τους κτηνοτρόφους εμπρησμοί. Η (1) στις (3) δασικές πυρκαγιές με πρόθεση, ποσοστό (32,4%) κατά μέσο ετήσιο όρο, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας μου, για τα αίτια των δασικών πυρκαγιών, για το διάστημα (2000-2009), προκαλούνται από τους κτηνοτρόφους, με κίνητρο τη βελτίωση βοσκοτόπων.