Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έρευνα

(11) ΄Ερευνα- Εμπρησμοί σε χωματερές(2000-2010)

Έρευνα

S.O.S:  Οι παράνομες χωματερές ευθύνονται για το (10,8%) των αγροτοδασικών πυρκαγιών..
Η μία (1) περίπου στις δέκα (10) αγροτοδασικές πυρκαγιές, οφείλεται σε  πυρκαγιά στους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης   απορριμάτων (ΧΑΔΑ) - παράνομες χωματερές. Επίσης στα (200) στρέμματα καμμένων αγροτοδασικών εκτάσεων, το (1) στρέμμα καίγεται από πυρκαγιά σε χωματερή. Εξάλλου το διάστημα (2000-2009), προκλήθηκαν στις παράνομες χωματερές της χώρας, συνολικά (11.906) πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν συνολικά (26.335,1) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.