Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΕΥΝΑ-''Δασικές Πυρκαγιές'' Το προφίλ της Ευρώπης (2000-2009)

Έρευνα

Η Ευρώπη πρωταθλήτρια στις δασικές πυρκαγιές και οι Η.Π.Α στις καμμένες εκτάσεις.
Για το διάστημα (2000-2009): 
 Στην  Ευρώπη, ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών, ανά έτος, είναι (85.582) πυρκαγιές και αντίστοιχα η μέση καμμένη έκταση είναι (5.100.949) στρέμματα.
Στις Η.Π.Α., ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών, ανά έτος, είναι (78.549) πυρκαγιές και αντίστοιχα η μέση καμμένη έκταση είναι (6.931.327) στρέμματα.