Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Έρευνα

Σε ανθρώπινη αμέλεια οφείλονται οι μισές και πλέον αστικές πυρκαγιές

Την 10ετία (2000-2009), κάθε μέρα εκδηλώνονται στη χώρα,  κατά μέσο όρο, (56) αστικές πυρκαγιές. Από αυτές οι μισές περίπου (25) εκδηλώνονται στην Αττική, (6) στη Θεσσαλονίκη, (2) στην Αχαΐα και οι υπόλοιπες στους λοιπούς Νομούς. Από τις (56), ανά ημέρα, αστικές πυρκαγιές, οι (24) εκδηλώνονται σε υπαίθριους χώρους, οι (14) σε κατοικίες, οι (7) σε μεταφορικά μέσα, οι (2) σε..............