Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Έρευνα

 ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''
Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το φαίνομενο της αύξησης  των εμπρηστικών επιθέσεων από αντιεξουσιαστές καθώς και της ''ποιοτικής μετάλλαξης'' των εμπρηστικών μηχανισμών...  

Στο  Συμπέρασμα αυτό  καταλήγει η πρόσφατη Έρευνά μου για το διάστημα (1996-2009), με τίτλο ''Εμπρηστικοί  Μηχανισμοί'',  η οποία περιλαμβάνεται,  στο ομώνυμο Βιβλίο μου, που σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει από γνωστό ''ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ''. Ειδικότερα:
  • Το 2009, αυξήθηκαν κατά (43,1%), σε σχέση με το 2008, οι εμπρηστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς από άτομα ή ομάδες ατόμων, που δραστηριοποιούνται............