Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Έρευνα

Οι πρωταθλήτριες σε αστικές πυρκαγιές Περιφέρειες, Νομοί και πόλεις της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης Έρευνας, για την εγκληματικότητα των αστικών εμπρησμών (με πρόθεση και από αμέλεια) και το διάστημα (2000-2009):
  • Στις πρώτες θέσεις των Περιφερειών της χώρας με τον μεγαλύτερο μέσο αριθμό, ανά έτος, αστικών πυρκαγιών  / ανά 100.000 κατοίκους, κατά φθίνουσα σειρά, κατατάσσονται: 1) Αττική, με (235) πυρκαγιές, 2) Ήπειρος, με (186) πυρκαγιές και......