Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα : ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''

''Εμπρηστικές Οργανώσεις''
Το 2009, αυξήθηκε 285% η ζημιά του Δημοσίου, από εμπρηστικές και βομβιστικές ενέργειες.
Σε περισσότερα από 12,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι δαπάνες του Κράτους για την αποζημίωση ατόμων, που έπαθαν από τρομοκρατικές ενέργειες , το διάστημα (1996-2009). Ο μέσος αριθμός δαπανών αποζημίωσης, ανά έτος, ανέρχεται σε 900.000,00 περίπου ευρώ.
Μόνον για το έτος 2009, οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ περίπου δηλαδή το...............

Μελέτη-Έρευνα: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''