Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα: ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί''

Η κρίση, ευνοεί την αύξηση επιθέσεων με εμπρηστικούς μηχανισμούς . 
  • Η εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όξυνση των κοινωνικών και άλλων προβλημάτων και εν γένει η κρίση σε κάθε επίπεδο, όπως θεσμούς και αξίες, δημιουργεί κατάλληλο και ευνοϊκό κλίμα για την αύξηση επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς από άτομα ή ομάδες ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, ως πράξη............