Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα

Υψηλό το ποσοστό θανάτων από πυρκαγιές στην Ελλάδα.
Συγκριτικά με άλλες  Ευρωπαϊκές Χώρες, η Ελλάδα,  με μέσο όρο (10,5) θανάτους / ανά 1.000.000 κατοίκους, κατατάσσεται στην 13η θέση των χωρών, με βάση το χαμηλότερο ποσοστό των θανάτων. Συγκεκριμένα στον πίνακα αυτό κατατάσσονται, κατά αύξουσα σειρά, οι εξής χώρες: Στην 1η θέση, με το χαμηλότερο ποσοστό θανάτων, είναι η Μάλτα, με (1,8) θανάτους και ακολουθούν Λουξεμβούργο (2,8), Κύπρος (4,0), Κάτω Χώρες...........