Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα

Το ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών στην Ελλάδα, είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.
Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία σχετικής Έρευνας*, το ποσοστό καταδίκης των (κοινών) εμπρηστών, είναι 0,2%, ενώ των εμπρηστών δάσους, είναι 2,9%.............