Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς

S.O.S: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών αύριο (Κυριακή 26-6-2011).
Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά από 1 Ιουνίου και για όλη την αντιπυρική περίοδο, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για πρώτη φορά κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (δείκτης κινδύνου 4, σε 5/βαθμη κλίμακα), για αύριο Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011, στους ακόλουθους Νομούς:.................................................

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Το 2010, ο μέσος, ανά ώρα, αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών ήταν (1,4) και ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων, ανά πυρκαγιά, ήταν (18,2) στρέμματα.
Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα*, το 2010, εκδηλώθηκαν κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, τριάντα τρεις (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές ήτοι (1,4) πυρκαγιές / ανά ώρα. Επίσης κάθε μία (1) πυρκαγιά, έκαψε, κατά μέσο όρο, (18,2) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Εξάλλου προέκυψαν και άλλα σημαντικά συμπεράσματα και στοιχεία, όπως:........................................................

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Η Ηλεία, πρωταθλήτρια στις πυρκαγιές και η Σάμος, στις καταστροφές, το 2010.
Σύμφωνα με  πρόσφατη Έρευνα,*  το έτος 2010, εδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (8.389) αγροτοδασικές πυρκαγιές, και οι οποίες κατέκαυσαν (152.303,4) στρέμματα  εκτάσεων. Από την εν λόγω Έρευνα  προέκυψαν τα ακόλουθα σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα:

1. Κάθε μέρα εκδηλώνονταν (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές, δηλαδή (1,4 ) πυρκαγιές / ανά ώρα.....................................