Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Η Ηλεία, πρωταθλήτρια στις πυρκαγιές και η Σάμος, στις καταστροφές, το 2010.
Σύμφωνα με  πρόσφατη Έρευνα,*  το έτος 2010, εδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (8.389) αγροτοδασικές πυρκαγιές, και οι οποίες κατέκαυσαν (152.303,4) στρέμματα  εκτάσεων. Από την εν λόγω Έρευνα  προέκυψαν τα ακόλουθα σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα:

1. Κάθε μέρα εκδηλώνονταν (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές, δηλαδή (1,4 ) πυρκαγιές / ανά ώρα.....................................
2.  Κατά μέσο όρο, κάηκαν (18,2) στρέμματα / ανά αγροτοδασική πυρκαγιά.
3.  Στη Δυτική Ελλάδα, εκδηλώθηκαν οι περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές.
4.  Στην Ηλεία, εκδηλώθηκνα οι περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές.
5.  Στην Αττική, κάηκαν οι περισσότερες αγροτοχορτολιβαδικές εκτάσεις.
6.  Στη Σάμο, κάηκαν τα περισσότερα δάση και δασικές εκτάσεις.
7.  Στη Σάμο, εκδηλώθηκαν οι καταστρεπτικές αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Πηγή:  Έρευνα - ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών, το έτος 2010.'', Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστρατήγου Π.Σ,ε.α, νομικού, αναρτημένη στο προσωπικό ιστολόγιο  http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/  "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''.