Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Το 2010, ο μέσος, ανά ώρα, αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών ήταν (1,4) και ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων, ανά πυρκαγιά, ήταν (18,2) στρέμματα.
Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα*, το 2010, εκδηλώθηκαν κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, τριάντα τρεις (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές ήτοι (1,4) πυρκαγιές / ανά ώρα. Επίσης κάθε μία (1) πυρκαγιά, έκαψε, κατά μέσο όρο, (18,2) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Εξάλλου προέκυψαν και άλλα σημαντικά συμπεράσματα και στοιχεία, όπως:........................................................
1. Στους Νομούς με τις περισσότερες πυρκαγιές περιλαμβάνονται, κατά φθίνουσα σειρά: 1) Ηλεία (45) / ανά μήνα πυρκαγιές, 2)Μεσσηνία (35) / ανά μήνα πυρκαγιές, 3) Καρδίτσα (32) / ανά μήνα πυρκαγιές, 4) Αιτωλοακαρνανία (30,4) / ανά μήνα πυρκαγιές 5) Αττική (30,1) / ανά μήνα πυρκαγιές κ.λ.π. Στην τελευταία θέση η Ευρυτανία (1) / ανά μήνα πυρκαγιά.
2. Στους Νομούς με τις περισσότερες καμένες δασικές εκτάσεις περιλαμβάνονται, κατά φθίνουσα σειρά, οι εξής: 1) Σάμος (15.614,3) στρέμματα, 2)Αττική (11.130,1) στρέμματα 3) Εύβοια (3.365,2) στρέμματα, 4) Κεφαλλονιάς (3.076) στρέμματα, 5) Βοιωτίας (2.337,8) στρέμματα κ.λ.π. Στην τελευταία θέση είναι η Ημαθία (0,5) στρέμματα δασικής έκτασης.
3. Στις Περιφέρειες της χώρας με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές περιλαμβάνονται ,κατά φθίνουσα σειρά, οι: 1) Δυτικής Ελλάδας (105) κατά μέσο όρο / ανά μήνα πυρκαγιές, 2) Πελοποννήσου (102,8) / ανά μήνα πυρκαγιές, 3) Κεντρική Μακεδονία (69,9) / ανά μήνα πυρκαγιές κ.λ.π. Στην τελευταία θέση είναι η Δυτική Μακεδονία (15,9)  / ανά μήνα πυρκαγιές. Αυτά και πολλά άλλα σημαντικά και χρήσιμα Συμπεράσματα εξάγονται στην εν λόγω Έρευνα.

Πηγή: Έρευνα - ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών, το έτος 2010.'', Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστρατήγου Π.Σ,ε.α, νομικού, αναρτημένη στο προσωπικό ιστολόγιο  http://andrianos-firedepartment.blogspot.com ''EΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''