Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Έρευνα

Ζάκυνθος: Ύποπτες οι περισσότερες πυρκαγιές.
Η Ζάκυνθος σχεδόν κάθε αντιπυρική περίοδο πλήττεται από δασικές πυρκαγιές. Στην  Έρευνα(*) ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010)'', η Ζάκυνθος βρίσκεται στον πίνακα των νομών με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις στην 32η θέση, με μέσο / ανά έτος, αριθμό καμένων αγροτοδασικών εκτάσεων (3.739,6) στρέμματα και στην 35η θέση των νομών με τις περισσότερες........
 πυρκαγιές,  με μέσο  / ανά έτος, αριθμό αγροτοδασικών πυρκαγιών (125). Ειδικά, το έτος 2010, και σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνα(*) "Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών το 2010",  κάηκαν συνολικά (1.841) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων και εκδηλώθηκαν συνολικά (122) πυρκαγιές, κατά μέσο όρο (10,2) πυρκαγιές ανά μήνα, στοιχεία που κατέταξαν το εν λόγω νησί στην 10η θέση των νομών με τις περισσότερες καμένες δασικές εκτάσεις, και στην 26η θέση των νομών με τις περισσότερες πυρκαγιές.
Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασιά για τις πυρκαγιές της Ζακύνθου είναι, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν τα παρελθόντα έτη,  ήταν ύποπτες εμπρησμού. Μάλιστα άλλο ένα στοιχείο είναι η συχνή πρόκληση πυρκαγιών στις ίδιες περίπου περιοχές. Τούτο γιατί οι δράστες είχαν κατά τα παρελθόντα έτη - και ενδεχομένως έχουν - πολλά και ποικίλα κίνητρα για να προκαλέσουν εμπρησμό με πρόθεση, όπως το κέρδος (επέκταση ιδιοκτησίας λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος που επικρατεί στο νησί), η απόκρυψη άλλου εγκλήματος, κ.α  Ήδη κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, και μόνον κατά τις τρεις τελευταίες μέρες, εκδηλώθηκαν συνολικά οκτώ (8) πυρκαγιές.
Πηγή:
1)  Έρευνα: "Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010)" και
2) Έρευνα: "Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών το 2010", Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού, αναρτημένες στο blog, http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/,  "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''