Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Έρευνα

Αγροτοδασικές Πυρκαγιές: Πρωταθλήτρια, η Ηλεία σε πυρκαγιές και η Λάρισα σε καμένες εκτάσεις.
Από την 1 Ιανουαρίου 2011 και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα, 25 Ιουλίου 2011, επεξεργασθέντα στατιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδηλώθηκαν συνολικά (4.154) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν...........
 συνολικά (68.067,3) στρέμματα, εκ των οποίων τα (19.027,3) στρέμματα είναι δάση και δασικές εκτάσεις. Από κάθε πυρκαγιά, κατά μέσο όρο, καίγονται 16,4 στρέμματα.
Στους Νομούς με τις περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές στις τρεις (3) πρώτες θέσεις είναι: 
  • Ηλείας, με (331) πυρκαγιές
  • Μεσσηνίας, με (213) πυρκαγιές και
  • Λάρισας, με (192) πυρκαγιές
Στους Νομούς με τις περισσότερες καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις στις τρεις (3) πρώτες θέσεις είναι:
  • Λάρισας, με (25.287,4) στρέμματα, εκ των οποίων τα (7.315,5) στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις
  • Ιωαννίνων, με (7.343,2) στρέμματα και
  • Ρεθύμνου, με (2.575,2) στρέμματα.
Ειδικότερα οι εκδηλωθείσες, ανά μήνα, πυρκαγιές και οι καμένες εκτάσεις έχουν ως εξής:
Ιανουάριος            95 πυρκαγιές   -       179,3 καμένα στρέμματα
Φεβρουάριος      366      ''              -   1.161,8      ''             ''
Μάρτιος              505      ''              -   1.678,4     ''             ''
Απρίλιος             389      ''              -   1.189,0     ''             ''
Μάιος                 282      ''             -       447,6     ''             ''
Ιούνιος                978      ''             -   7.000,2      ''            ''
Ιούλιος             1.537      ''             -  56.385,5    ''             ''  

 Έρευνα: Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος Π.Σ, ε.α, νομικός