Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Έρευνα

Αύξηση των πυρκαγιών 0,8% και των καμένων εκτάσεων 9,6%.

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού
Ως γνωστόν, η αντιπυρική περίοδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κάθε έτος, αρχίζει την 1 Μαΐου και λήγει την 31 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου Π.Σ, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2010, παρατηρείται αύξηση τόσο των πυρκαγιών.............
κατά 0,8%, όσο και των καμένων εκτάσεων κατά 9,6%. Ειδικότερα τον τρέχοντα μήνα Ιούλιο 2011, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρατηρείται αύξηση των πυρκαγιών (23,6%) και των καμένων εκτάσεων (39,3%)


Πιο συγκεκριμένα από 1 Μαΐου 2010 μέχρι τέλος Ιουλίου 2011 εκδηλώθηκαν συνολικά (2.927) αγροτοδασικές πυρκαγιές και κάηκαν (60.476,0) στρέμματα. Αντίστοιχα από 1 Μαΐου 2011 μέχρι και σήμερα(*) 28 Ιουλίου 2011, εκδηλώθηκαν συνολικά (2.950) πυρκαγιές και κάηκαν (66.255,9) στρέμματα.
Τον τρέχοντα μήνα Ιούλιο 2011, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010, παρατηρείται αύξηση των πυρκαγιών (23,6%) και των καμένων εκτάσεων (39,3%)
Αναλυτικότερα στοιχεία:
Έτος 2010    Πυρκαγιές     Καμένες εκτάσεις  
Μάϊος             (649)                (7.709,5) στρέμματα
Ιούνιος            (911)              (10.537,9)        ''
Ιούλιος          (1.367)             (42.228,6)        ''
Σύνολο          (2.927)             (60.476,0)       ''

Έτος 2011   Πυρκαγιές    Καμένες εκτάσεις
Μάϊος            (282)                  (447,6) στρέμματα
Ιούνιος           (978)                 (7.000,2)    ''
Ιούλιος*       (1.690)               (58.808,1)   ''
Σύνολο      (2.950)                (66.255,9)   ''

Σημείωση:(*) Εκτιμάται ότι ο αριθμός των πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων του τρέχοντος Ιουλίου 2011 θα είναι μεγαλύτερος ,αφού αυτά αφορούν τα μέχρι σήμερα, 28 Ιουλίου 2011, επεξεργασθέντα  στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ