Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Έρευνα

 Πυρκαγιές Ιουλίου 2011:  
Αύξηση 40,2% των πυρκαγιών και 99,7% των καμένων εκτάσεων, σε σχέση με το 2010.
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.

 Από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011(*), εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (4.532) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκαν συνολικά (96.006) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων.
Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο, οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν στη χώρα, ήταν (1917), ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2010.............
 ήταν (1.367). Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των πυρκαγιών κατά (550) πυρκαγιές, ποσοστό 40,2%. Ο μέσος αριθμός πυρκαγιών, ανά ημέρα, ήταν (61,8) πυρκαγιές, δηλαδή κάθε μία (1) ώρα εκδηλώνονταν 2,6 πυρκαγιές.

Από τις ανωτέρω εκδηλωθείσες πυρκαγιές αποτεφρώθηκε αγροτοδασική έκταση (84.350) στρέμματα, ενώ το 2010, είχαν αποτεφρωθεί το ίδιο διάστημα (42.228,6) στρέμματα. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση των καμένων εκτάσεων (42.121,4) στρέμματα, ποσοστό 99,7%.

Τον ίδιο ως άνω μήνα,  ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων. ανά πυρκαγιά, ήταν 50,1 στρέμματα.

Σημείωση*: Τα ανωτέρω στοιχεία των πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων αφορούν τα επεξεργασθέντα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Π.Σ στοιχεία μέχρι την 31 Ιουλίου 2011