Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Έρευνα

Tα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, το πρώτο 10ημέρο Αυγούστου 2011
Έρευνα*: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α., νομικού
Δριμύς εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί ο φετινός Αύγουστος, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2010, αν ληφθεί υπόψη ο ρυθμός, η συχνότητα, καθώς και άλλα  στοιχεία  σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, που εκδηλώνονται καθημερινά στη χώρα τον μήνα αυτό.
 Ήδη μόνον κατά το διάστημα  των πρώτων επτά (7) ημερών εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας συνολικά.........
(450) πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκαν συνολικά (8.000) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ μέχρι και την 10η Αυγούστου εκδηλώθηκαν συνολικά (525) αγροτοδασικές πυρκαγιές,ήτοι κατά μέσο αριθμό ημερησίως (53) πυρκαγιές, δηλαδή 2,5 πυρκαγιές περίπου την ώρα, οι οποίες αποτέφρωσαν έκταση (15.500) στρεμμάτων. Αντίθετα όλον τον Αύγουστο του έτους 2010, εκδηλώθηκαν συνολικά (1.350) πυρκαγιές, και κάηκε έκταση (45.000) στρεμμάτων.
Οι Νομοί με τις περισσότερες πυρκαγιές, το πρώτο 10ήμερο Αυγούστου 2011, κατά φθίνουσα σειρά, είναι: 1) Λάρισα (25) πυρκαγιές, 2) Κέρκυρα (23) πυρκαγιές και 3) Μεσσηνία (22) πυρκαγιές, ενώ οι Νομοί με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις είναι: 1) Κέρκυρα (7.143) στρέμματα, 2) Λέσβος (1.820) στρέμματα και 3) Λάρισα (920) στρέμματα.

Ο αριθμός των πυρκαγιών, ανά ημέρα, έχει ως εξής: 1 Αυγούστου (56), 2 Αυγούστου (67), 3 Αυγούστου (46), 4 Αυγούστου (60), 5, 6 και 7 Αυγούστου (137), 8 Αυγούστου (36), 9 Αυγούστου (40) και 10 Αυγούστου (85). Οι περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα εκδηλώθηκαν την τελευταία ημερομηνία, δηλαδή την 10η Αυγούστου, κι αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι έπνεαν στις περισσότερες περιοχές της χώρας ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι.

Ειδικότερα,  για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα στην Κέρκυρα, όπως εμφαίνεται από μια σειρά σημαντικών ενδείξεων, όπως τη συχνότητα, το ταυτόχρονο διάφορων εστιών, το χρόνο και περιοχές εκδήλωσης των πυρκαγιών κ.α, είναι βάσιμες οι υπόνοιες, ότι είναι αποτέλεσμα εγκληματικής δόλιας συμπεριφοράς ενός ή και περισσοτέρων δραστών. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για "πυρομάνη" εμπρηστή/ές, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλα κίνητρα, που ωθούν το δράστη/ες στην εγκληματική τους δράση. Ένα άλλο στοιχείο για τις πυρκαγιές στην περιοχή αυτή είναι, ότι οι πυρκαγιές στην κεντρική και βόρεια Κέρκυρα (Λούτσες), 3 και 4 Αυγούστου, ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν (2), ενώ στις πυρκαγιές της 10ης Αυγούστου στην νότια Κέρκυρα ήταν (4). Συνεπώς ο δράστης εμπρησμού σε μία περιοχή, μπορεί να δράσει οποτεδήποτε το βάλει στόχο.

Σημείωση*: Τα στατιστικά στοιχεία των πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων προέρχονται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ.