Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Έρευνα

Οι ''πυρόπληκτοι'' Νομοί, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο
Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 20η Αυγούστου 2011, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επεξεργασθέντα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής / Α.Π.Σ, έχουν εκδηλωθεί συνολικά στη χώρα (5.629) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκε συνολικά αγροτοδασική έκταση..........
 (124.595) στρεμμάτων.
Οι πέντε (5) Νομοί με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις, κατά φθίνουσα σειρά, είναι:
1) Λάρισας (31.763) στρέμματα
2) Ρεθύμνου (20.754) στρέμματα
3) Ιωαννίνων (10.576) στρέμματα
4) Κέρκυρας (7.845) στρέμματα και
5) Φθιώτιδας (5.235) στρέμματα.
Εξάλλου, οι πέντε (5) Νομοί με τις περισσότερες πυρκαγιές, κατά φθίνουσα σειρά, είναι:
1) Ηλείας (414) πυρκαγιές
2) Λάρισας (278) πυρκαγιές
3) Μεσσηνίας (273) πυρκαγιές
4) Αιτωλοακαρνανίας (238) πυρκαγιές και
5) Αττικής (226) πυρκαγιές
Άξιο λόγου, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, είναι το γεγονός, ότι ειδικά στον Νομό Ρεθύμνου, οι πυρκαγιές ήταν πάρα πολύ δριμείς (καταστροφικές), αφού μόνον από τις (24) συνολικά  εκδηλωθείσες, κατά το ίδιο ως άνω διάστημα, πυρκαγιές, καταστράφηκε έκταση (20.754) στρεμμάτων, δηλαδή   κάθε πυρκαγιά αποτέφρωσε, κατά μέσο όρο, (865) στρέμματα. Ακριβώς αντίθετη είναι  η περίπτωση του Νομού Ηλείας, όπου, αν και εκδηλώθηκε, μέχρι στιγμής, ο μεγαλύτερος αριθμός πυρκαγιών στη χώρα, κατά μέσο όρο περίπου δύο (2) πυρκαγιές την ημέρα, κάηκε πάρα πολύ μικρή έκταση (1.333) στρεμμάτων, δηλαδή οι πυρκαγιές δεν ήταν καθόλου δριμείς, αφού κάθε πυρκαγιά έκαψε, κατά μέσο όρο, μόνον (3,2) στρέμματα.