Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Έρευνα


Απολογισμός πυρκαγιών:
καταστροφικός και πυρόπληκτος ο Ιούλιος
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντσιστράτηγου Π.Σ, ε.α., νομικού  

Από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011, εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (4.592) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκε συνολική έκταση (98.067,2) στρεμμάτων.

Ο Ιούλιος, μέχρι στιγμής, αποδείχθηκε ο πιο ''θερμός'', ............
από άποψη πυρκαγιών,  και καταστροφικός μήνας τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, μόνον τον μήνα αυτό εκδηλώθηκαν συνολικά (1.950) πυρκαγιές, ποσοστό 42,5% του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών από τις αρχές του έτους, από τις οποίες αποτεφρώθηκε συνολικά έκταση (86.285,8) στρεμμάτων, ποσοστό 87,9%, του συνολικού αριθμού των καμένων εκτάσεων από τις αρχές του έτους. O μέσος αριθμός των καμένων εκτάσεων, ανά πυρκαγιά, ήταν (44,2) στρέμματα. Επίσης, ο μέσος ημερήσιος αριθμός πυρκαγιών τον ίδιο μήνα ήταν (63) πυρκαγιές δηλαδή κάθε ώρα, κατά μέσο όρο, εκδηλώνονταν (2,6) πυρκαγιές.